Rent partikelfilter

EGR-ventilen är en enhet som hjälper motorn att förbränna bränslet mer effektivt, genom återcirkulering av avgaserna tillbaka genom förbränningsprocessen.

En trasig, blockerade eller igensatt EGR-ventilen gör att motorn fungerar dåligt, ryker mycket och det kan även leda till motorhaveri. När en EGR-ventil är igensatt så kommer oförbränt bränsle in i avgaserna och det oförbrända bränslet blockerar DPF.

Senaste Nyheterna

StartKategorierMitt konto
Sök