Rent partikelfilter

Ja, det är tyvärr så att lampan kan lysa och varna för fullt filter även om felet egentligen är ett annat.

Problemet är att om det finns något fel i motorn som redovisas i motors varningssystem eller om det är något annat fel som gör att bilen går ner i felsäkert läge eller ger liknande information om att ”go home”, då kommer inte funktionen för regenerering/självrengöring att fungera och då indikerar DPF-lampan med att filtret är fullt.

Vi hade en kund som fått rådet av sin verkstad att byta sitt filter, vilket skulle bli mycket kostsamt. Eftersom bilen inte alls hade gått så många mil, så verkade det orimligt att filtret skulle vara fullt. Vi gav därför kunden rådet att vända sig till en annan verkstad för ytterligare synpunkter.

Det visade sig att bilen hade problem med broms- och stabilisteringsystemet. När detta hade åtgärdats så slocknade även DPF-lampan och bilen återfick sin prestanda.

Detta visar på hur viktigt det är att verkligen få rätt diagnos på bilen innan man börjar åtgärda fel. Det blir både kostsamt och tråkigt om man byter ut fel delar på bilen.

Även efter rengöring kan en del DPF-lampor fortsätta att lysa. Det beror på att en del styrenheter måste programmeras om på vissa bilar. Annars fortsätter enheten att ge samma indikation som före rengöringen. Så OM lampan i bilen inte slocknar automatiskt trots rengjort filter, så kan partikelfiltret ändå har fullt genomsläpp och felet vara åtgärdat. Det enda som behövs är en omprogrammering av styrenheten för få enheten att hämta ny information från partikelfiltret.

Senaste Nyheterna

StartKategorierMitt konto
Sök