Betongbehandling

Viking BetoonSeal – Betongbehandling som tränger ner i betongen och härdar toppskiktet till en mycket hållbar yta. Betongytans diffusionsförmåga bevaras. Miljövänligt, innehåller inga lösningsmedel eller konserveringsmedel. Byggbiologiskt neutral.