Flat Fix Pump

En professionell pump för punkteringsvätska