Retur

Ångerrätt

Konsument

För privatpersoner tillämpar EMR Group Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.

Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas EMR Group inom 14 dagar.  Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med EMR Group.

När returnerad vara är åter EMR Groups lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad. Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

EMR Group återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter EMR Group lager. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet.

Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av emr.nu

Vid retur från kund till EMR Group, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Företag

Företag omfattas av köplagen och har då inte någon ångerrätt men om du av någon anledning ångrat ditt köp – kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig på bästa sätt.

Reklamation

Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta vår kundservice så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av EMR Group.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Vill ni genomföra en reklamation var vänlig kontakta vår kundservice  hej@emr.nu

Återbetalning av kortbetalning 

Du som betalt din order, men av någon anledning har ångrat ditt köp får återbetalt till samma kort som pengarna dragits från. När vi har godkänt en retur, så kommer vi återbetala beloppet automatiskt. Kort återbetalas inom några arbetsdagar beroende på bank.