Rent partikelfilter

Dieselpartikelfilter är en “sotfälla” och måste kunna rena sig själv för att förhindra att den blir blockerad, vilket påverkar driften av fordonet. Denna process kallas regenerering.

DET FINNS TRE OLIKA TYPER AV REGENERERING:

Passiv Regenerering av partikelfilter inträffar under normala körförhållanden när partikelfiltret blir tillräckligt varmt (450°C) för att kontinuerligt bränna ut en del av de samlade partiklarna.

Aktiv Regenerering av partikelfiltret styrs av signaler från bilens ECU. När nivån av sot i filtret når omkring 45% kommer bilens dator att göra små justeringar av bränsleinsprutningstidpunkt och ökar avgastemperaturen. Den optimala temperaturen som erfordras för partikelförbränning är ca 600°C.

Aktiv regenerering sker normalt runt varje 750 mil, men det beror på hur fordonet körs. Fordon som körs främst korta stadsresor kommer att regenerera oftare än de fordon som i första hand körs på motorvägar. Detta beror på en större igensättning av partiklar vid lägre hastigheter och kortare körsträckor.

Tvångsregenerering av partikelfilter utförs av bilverkstäder med diagnostikutrustning.

Senaste Nyheterna

StartKategorierMitt konto
Sök