Rent partikelfilter

Om motorlampan eller DPF-varningslampan tänds så har datorn upptäckt ett fel med motorn eller någon tillhörande komponent. Då kan bilen inte längre fungera optimalt. När det finns ett fel i motorn eller någon motorkomponent kan det leda till att regenereringsprocessen som bränner bort sotet i partikelfiltret inte fungerar som den ska.

Så om du fortsätter att köra kommer filtret att bli mer igensatt vilket i sin tur leder till ökat mottryck som kan orsaka ytterligare skador på motorn eller turbon.

Senaste Nyheterna

StartKategorierMitt konto
Sök