Rent partikelfilter

Vanliga tecken som tyder på ett igensatt partikelfilter.

  • Varningslampan för DPF tänds
  • Bilen har förlorat kraften
  • Bilen har fastnat “limp home” läge
  • Att regenereringssystemet inte fungerar på rätt sätt
  • Du känner en stark lukt av diesel
  • Bilen avger mycket rök
  • Oljenivån i motorn ökar
 

Senaste Nyheterna

StartKategorierMitt konto
Sök