Rent partikelfilter

Man kan rengöra på flera sätt; genom upphettning, blåsning/tryckluft, genom vattentvätt/sköljning, kemisk tvätt, ultraljudstvätt och så olika kombinationer av dessa. Vi har använt oss alla dessa varianter både separat och i kombination parallellt med vår process att ta fram den ultimata rengöringsvätskan.  Vi har kommit fram till att det smidigaste, lättaste, billigaste och enligt vår arbetsgrupp, det bästa, är vårt superkoncentrerade rengöringsmedel med unik substans som aktiveras av värme.

Senaste Nyheterna

StartKategorierMitt konto
Sök